Köpvillkor


Frakt & emballage

Frakt- och emballagekostnad inom Sverige beräknas efter vikten på dina böcker. I sista steget när du beställer din bok kommer du att kunna se fraktpriset.

Leverans

Beställningsbrytpunkt hos Blogg till Bok sker varje söndag kl 19.00.  Alla böcker skickas som 1:a-klassbrev. Blogg till Bok ansvarar inte för leveransförseningar och vårdslös hantering orsakade av Posten.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst. Orderbekräftelsen (kvittot) gäller också som garantibevis för ditt köp.

Priser

Alla priser på Blogg till Boks hemsida är inklusive 6 procent moms. Blogg till Bok reserverar sig för eventuella prisändringar. Om sådant är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Blogg till Bok att häva köpet eller återbetala inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Betalning

Du kan endast betala med kort när du köper en bloggbok. Kortbetalning sköter vår betalningspartner Epay och du kan läsa mer om deras debiteringssystem på www.epay.se.

Bank-/kreditkort: Vi accepterar Visa, MasterCard, Maestro, och Diners Club. 

Pengarna är reserverade på ditt konto och dras från ditt konto inom några dagar.

Säkerhet och sekretess

Blogg till Bok garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såvida inte synnerliga skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vissa uppgifter behöver lämnas vidare till samarbetspartners, exempelvis tryckeri samt postmyndighet.

Returrätt

Eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation, så kan Blogg till Bok inte erbjuda en generell returrätt på köp utan speciell anledning. Du kan i förväg granska din layout och se hur bloggen kommer att se ut som en sammanställd bok i färdig produkt och du blir därför själv ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantag ges givetvis om din bok blir skadad vid transport eller om boken inte håller de kvalitetskrav som vi utlovat att våra produkter ska ha. När du fått din vara och märker att den inte stämmer med den du beställde eller är skadad ska du kontakta kundtjänst inom 14 dagar. Vid reklamation skall du som kund kontakta vår kundtjänst via e-post kundservice@bloggtillbok.se, alternativt genom vårt kontaktformulär på kontaktsidan. Kommer varan bort eller blir skadad när du returnerar varan så är det du som är betalningsskyldig. Dock sker eventuell ersättningsleverans naturligtvis helt utan kostnad för dig. Kontakta oss för mer information om hur du kan gå tillväga vid en eventuell retur.

Reklamationer

Blogg till Bok garanterar inte en 100 % färgåtergivning i de böcker du beställt. Färgåtergivning och ljusskala kan skilja sig från det du ser på skärmen och den riktiga boken - detta på grund av att en bildskärm projicerar ljus medan ett papper reflekterar det. Vi garanterar dock att de böcker du beställt är tekniskt felfria vid leveransen. Kvaliteten på egna bilder kommer att återskapas som de ser ut i din blogg. Kvaliteten kan således ej bli bättre än vad den är i din blogg. Det är därför viktigt att du vid förhandsgranskning av din bok kontrollerar hur bilderna kommer att se ut. Blogg till Bok kan t ex inte ansvara för foton och bilder inte har tillräckligt god kvalité för att återges i tryck. Våra böcker skall givetvis hålla för normalt bruk. I detta ingår naturligtvis att bläddra och använda boken. Dock kan vi inte garantera hållbarheten i de fall då kunden alltför hårdhänt eller vårdslöst använder boken.

Upphovsrätt

Du som beställare är ensam ansvarig för de texter och bilder som laddats upp på Blogg till Bok. Beställaren försäkrar att han ensam besitter upphovsrätt, märkesskydd och alla andra rättigheter till de texter och bilder som används till att producera de böcker som beställaren har beställt. Alla kränkningar mot dessa rättigheter och de påföljder detta innebär bärs allena av beställaren. I det fall tredje man gör anspråk på grund av upphovsrätt och/eller andra rättigheter som tillfaller denne, håller beställaren Blogg till Bok fullt skadeslös. Slutligen garanterar beställaren att inga texter eller bilder på något sätt bryter mot gällande lag och då speciellt de gällande lagarna mot barnpornografi, rasism och/eller hets mot folkgrupp.

Kontroll och radering av data

Blogg till Bok förbehåller sig rätten att kontrollera de data som kommer oss tillhanda samt rätten att utan förvarning att radera dessa data om det visar sig att de data som beställaren laddar upp bryter mot gällande lagstiftning så förbehåller sig. Skulle det visa sig att de data som laddats upp är av straffrättslig natur förbehåller vi oss rätten att kontakta myndigheter för vidare behandling. Skulle det visa sig att tredje part har invändningar av rättslig natur emot det av beställaren uppladdade innehållet så förbehåller sig Blogg till Bok att utan förvarning att radera dessa data. Dock ges ingen möjlighet att ge Blogg till Bok skuld för detta om det skulle det visa sig att tredje parts invändning varit felaktig. Här ges givetvis undantag ifall Blogg till Bok handlat grovt vårdslöst eller medvetet raderat beställarens data.

Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta vår kundtjänst på kundservice@bloggtillbok.se


© 2012-2019 Copyright Blogg Till Bok. Alla Rättigheter Förbehållna. Av Direktbok i Stockholm AB
Visa Mastercard facebook