Personuppgiftspolicy


Du som beställare av en egen bloggbok är ansvarig utgivare samt rättighetsinnehavare av innehållet, det vill säga det material du själv tillhandahåller förblir alltså ditt.

Vi på Blogg till Bok följer den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi måste enligt denna lag be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. När du beställer din egen bloggbok hos Blogg till Bok bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som ges till oss och som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av Blogg till Bok i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig löpande under produktionen av boken samt i den framtida kommunikation mellan Blogg till Bok och dig som kund.

Alla uppgifter om våra konsumenter behandlas konfidentiellt. Dina uppgifter kommer även att sparas för att Blogg till Bok ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som konsument samt administrera kampanjer, bedriva produktutveckling, upprätta statistik och genomföra marknadsföring. Vid behov kan uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter behöver lämnas vidare till samarbetspartners, exempelvis tryckeri samt postmyndighet. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Om du som konsument inte längre vill erhålla ytterligare information från Blogg till Bok, är du välkommen att anmäla detta via e-post till kundservice@bloggtillbok.sealternativt använda vårt kontaktformulär på kontaktsidan.


© 2012-2019 Copyright Blogg Till Bok. Alla Rättigheter Förbehållna. Av Direktbok i Stockholm AB
Visa Mastercard facebook